عملکرد حشره کش های برقی در کشاورزی

 قسمت اول  :سن های پسته 

 
سن های پسته  ( سن قرمز، سن سبز با لکه سفید، سن سبز یکدست و سن قهوه ای

نام علمي آفت : Apodiphus amygdali – Acrosternumspp – Brachynema spp - Lygaeus pan derus

زمان ظهور حشره كامل:   از اواخر فروردین ماه و در مورد سن های سبز تا نزدیک شدن به برداشت محصول 


 نحوه خسارت: تغذیه از دانه ها پس از تشکیل تا مرحله رسیدن، ریزش و خشکیدگی دانه های ریز، سیاه شدن و لکه دار شدن و فساد مغز 

تعداد نسل: (  سه تا پنج نسل در سال دارند ( سن قهوه ایی یک نسل 

نحوه زمستان گذرانی : حشرۀ کامل ( بسته به جنس و گونه سن در پناهگاه های مختلف )

مبارزه غیر شيميايی: عدم سمپاشی های بی رویه و حمایت از زنبور های پارازیت تخم- علفزنی باغات قبل از هجوم و ریزش سنهادر اوایل فصل  و استفاده از حشره کش برقی صاعقه میباشد
.


حشرکش برقی صاعقه با توجه به اینکه آفت سن به نور حورشید علاقه زیادی دارد با استفاده از تله


نوری در به دام انداختن آنها و سپس کشتن اقدام مینماید .بهترین زمان استفاده از حشره کش برقی با تله نوری از اوایل 

 

فصل بهار تا زمان سفت شدن پوسته پسته میباشد.قابل ذکرستکه حشره کش فقط از غروب تا سحرگاه باید روشن باشد و در 


 روز خاموش شود

 

قسمت دوم : مینوز گوجه فرنگی یا پروانه توتا


یکی ازبهترین روش مبارزه با پروانه توتا و یا مینوز گوجه فرنگی استفاده از حشره کش برقی است .این واحد تولیدی با آموزش و


ترویج کشاورزان گلخانه دار (گوجه و بامجان و سیب زمینی ) توانسته با عرضه حشره کش صاعقه در کمتر استفاده کردن


کشاورزان عزیز از سموم شیمیایی نقش بسزایی را در سلامت جامعه ایفا کند و این مرهون همکاری و کمک تعداد زیادی از


کشاورزان مشتاق میباشد.جهت هرگونه سوال و مشاوره میتوانید با شماره تلفن 03538257404 تماس حاصل نمایید
هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.